*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Talimat Adı Yayımlanma Tarihi Değişlik Tarihi Değişiklik No
Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi 17/03/2016
Bilgi Güvenliği Yönergesi 20/05/2015
İç Denetim Yönergesi 30/04/2015
SHT – ICAO Şikago Sözleşmesi ve Ek’lerinin Uygulanması Talimatı 09/12/2014
SHT İMZA Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi 16/07/2012 10/02/2015 3
SHT EBYS Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Talimatı 07/03/2011 15/02/2013 2
SHT-FTO/TRTO Uçuş ve Tip Eğitim Organizasyonları Denetim Usül ve Esasları İle Denetçi Eğitimi ve Standardizasyonu 09/03/2009 1
Ön Mali Kontrol İşlemleri Talimatı
01/01/2009  –  –