*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Yönetmelik Adı Yayımlanma Tarihi Değişiklik Tarihi Değişiklik No
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06/03/2013 30/03/2016 2
Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği 17/07/2012
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 17/10/2008
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği 17/10/2008
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/07/2006
Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği 09/03/2006
Temsilcilikler Yönetmeliği 28/02/2006