*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Adı Tanımı Tarihi Resmi Gazete Tarih Sayısı Durumu
Şikago’da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit Ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi Ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun 05.06.1945 Kanunlaştı
Uçaklarda İşlenen Suçlar Ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme’nin (Tokyo Sözleşmesi) Onanması Hakkında Kanun 17.04.1975 08.12.1975/15436 Kanunlaştı
Uçakların Kanundışı Yollarla. Ele Geçirilmesinin Önlenmesine Dair 16 Aralık 1970 Tarihli La Haye Sözleşmesi’nin Onanması Hakkında Kanun 30.11.1972 Kanunlaştı
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin 23 Eylül 1971 Tarihli Montreal Sözleşmesi’ nin Onanması Hakkında Kanun 17.04.1975 29.11.1975/15427 Kanunlaştı
Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin 24.02.1988 Tarihli  Montreal Protokolü’nün  Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 24.02.1988 17.05.1989/20168 Onaylandı
Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşmenin (Pekin Sözleşmesi) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.03.2017 25.03.2017/30018 Kanunlaştı
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokolün (Pekin Protokolü) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.03.2017 25.03.2017/30018 Kanunlaştı
Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden 4 Nisan 2014 tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonda