*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Taslak Adı Görüş Formu Son Görüş Tarihi
Bakım Personeli Lisans Dönüşümü ve Yetkilendirme Genelgesi (UED-2023/1) Taslağı Görüş Formu 27/05/2024
Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Personeli Yetkilendirme Genelgesi Görüş Formu 26/04/2024
Hava Aracı Bakım Programı Periyotlarının Belirlenmesi ve Kısa Süreli Uzatılması Talimatı (SHT-BPU) Taslağı Görüş Formu 16/03/2024
Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Talimatı (SHT-66) Taslağı Görüş Formu 12/03/2024
Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY) Taslağı Görüş Formu 25/10/2023
Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHT-SMS) Taslağı   Ek-2,  Ek-3 07/11/2022
Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı (SHT-KİRALAMA) Revizyon Taslağı Görüş Formu 10/10/2022
Çok Hafif Hava Aracı Lisanslandırma Talimatı (SHT-UPL) Taslağı Görüş Formu 07/10/2022
Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı (SHT-145) Taslağı Görüş Formu 26/09/2022
Genel Havacılık ve Hava Taksi Uçuşlarına Yönelik Uçuş İzin İşlemleri Talimatı (SHT-GHHT) Taslağı Görüş Formu 19/09/2022
Havaalanlarında Akaryakıt İkmaline İlişkin Talimat (SHT-AKARYAKIT) Taslağı – Ekler Görüş Formu 10/09/2022
Havaalanları Çevresel Kriterler Talimatı (SHT-ÇEVRESEL) Taslağı Görüş Formu 05/09/2022
Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı (SHT-SAF) Taslağı,  Ek-1 Görüş Formu 27/08/2022
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Talimatı (SHT-CAM) Taslağı Görüş Formu 29/08/2022
Devlet Hava Araçlarında Görev Yapan Pilotların Kredilendirilmesi Talimatı (SHT-DEVLET PİLOTU) Taslağı,  Ek-1,  Ek-2,  Ek-3 Görüş Formu 18/07/2022
Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Kapsamında Uygulama Talimatı (SHT-SERA UYGULAMA) TaslağıEk-1,  Ek-2 Görüş Formu 01/07/2022
Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Kapsamında Doğrulayıcıların Yetkilendirilmesi Talimatı (SHT-DOĞRU) Taslağı Görüş Formu 10/06/2022
Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı (SHT-66) Taslağı  –  Ekler Görüş Formu 16/05/2022
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Hakkında Yönetmelik (SHY-İHAS) Görüş Formu 18/04/2022
Balon, Planör, Çok Hafif Hava Araçları Operasyon Uçuş Denetleme Ve Değerlendirme Talimatı (SHT-OPC) Taslağı  Ek-1Ek-2Ek-3Ek-4 Görüş Formu 15/04/2022
Tecrübe Kazanma Maksatlı Kiralama Uçuşları Genelge Taslağı Görüş Formu 14/03/2022
Sivil Havacılık İşletmelerine Yönelik Siber Güvenlik Talimatı – Ekler Görüş Formu 07/03/2022
Ticari Balon İşletmeleri Talimatı (SHT-BALON RUHSAT) Görüş Formu 14/01/2022
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/DGR) Taslağı  Ek-1 Görüş Formu 31/12/2021
Havacılık Personeli Candaş(Akran) Destek Program Talimatı (SHT-PSP) Taslağı 10/09/2021
Uçuş Operasyonlarına Yönelik İlave Uçuşa Elverişlilik Şartları (UOD-2019/4) Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Taslağı   Görüş Formu 11/05/2021
Havacılık Sağlık Muayeneleri, Sağlık Sertifika Ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri (UOD-2017/8) Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Taslağı Görüş Formu 10/04/2021
Muhabere Kaybı Genelgesi Taslağı Görüş Formu 19/03/2021
Uzaktan/Sanal Eğitim Genelge Taslağı Görüş Formu 16/03/2021
Havaalanlarında Çevre Yönetimi (SHY-ÇEVRE) Yönetmelik Taslağı Görüş Formu 12/02/2021
Ticari Hava Taşıma İşletmelerinde Görevli Yer Dersi, Yol Eğitimi, Alıştırma Uçuşu ve Kontrol Yapacak Kokpit ve Kabin Personeline İlişkin Asgari Gereklilikler Talimatı Görüş Formu 09/11/2020
Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (SHY-16.4) Taslağı Görüş Formu 04/09/2020
Havacılık Tıbbı Eğitim Talimatı (SHT-HTE) Taslağı Görüş Formu 31/08/2020
Kabin Yol Boyu Denetimlerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı (SHT-KABİN YOL BOYU) Taslağı Görüş Formu 07/08/2020
Kabinde Elektronik Uçuş Çantası Kullanımı ve Uygulaması Talimatı (SHT C-EFB) Taslağı Görüş Formu 31/07/2020
Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı (SHT-TBÖ) Taslağı Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 Görüş Formu 26/06/2020
Amatör Havacı Yetiştirme Talimatı (SHT-AMATÖR) Taslağı  Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 Görüş Formu 22/04/2020
Havaalanlarında Akaryakıt İkmaline İlişkin Talimat (SHT-AKARYAKIT) Taslağı  Ek-1Ek-2Ek-3Ek-4Ek-5Ek-6Ek-7 Görüş Formu 03/04/2020
Pilot Lisans Yönetmeliği’nde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüş Formu 20/03/2020
Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi Talimatı (SHT-1Ç) Görüş Formu 28/02/2020
Havacılık Sağlık Talimatında (SHT-MED) Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat Ek-1 Görüş Formu 27/01/2020
Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarının Sorumluluk Sigortası Hakkında Talimatı’nda (SHT-YDK-S) Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatGörüş Formu   Görüş Formu 13/01/2020
Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarında Görev Alacak Başdenetçi ve Denetçilere İlişkin Talimatı’nda(SHT-YDK) Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat Görüş Formu 13/01/2020
Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği’nde (SHY-YDTGMK) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüş Formu 13/01/2020
Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliği Görüş Formu 31/01/2020
Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) Görüş Formu 18/11/2019
Temel Asgari Teçhizat Listesi (MMEL) ile Asgari Teçhizat Listesi (MEL) Usul ve Esasları Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (SHT-MMEL/MEL) Görüş Formu 22/10/2019
Kabin Yol Boyu Denetimlerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Rev.01 (SHT-Kabin Yol Boyu Rev.01) Görüş Formu 14/10/2019
Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları Talimatı (SHT-CCTO) Görüş Formu 11/10/2019
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüş Formu 09/09/2019
Planör Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı (SHT-OPS-S) Görüş Formu 29/08/2019
Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B) Taslağı Görüş Formu 31/07/2019
Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7) Görüş Formu 19/07/2019
Genel Havacılık Yönetmeliği’nde (SHY-6B) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüş Formu 28/06/2019
Havaalanlarında Akaryakıt İkmaline İlişkin Talimat (SHT-AKARYAKIT) Taslağı Görüş Formu 28/06/2019
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatında (SHT-İHA) Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat Taslağı Görüş Formu 21/05/2019
Teorik Bilgi Sınav Talimatı (SHT-1TBS) Taslağı Görüş Formu 10/06/2019
Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Eğitim Faaliyetleri Talimatı (SHT-NDT) Taslağı Görüş Formu 18/04/2019
Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) Taslağı Görüş Formu 11/01/2019
Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatında (SHT-OPS) Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat Taslağı Görüş Formu 07/12/2018
HAVACILIK TIBBI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (SHY-HTE) Görüş Formu 05/10/2018
NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SLOT UYGULAMA TALİMATI’NDA (SHT-BALON-SLOT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DAİR TALİMAT Görüş Formu 17/08/2018
KONTROL PİLOTU TALİMATI (SHT-Kontrol Pilotu) Görüş Formu 24/08/2018
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Görüş Formu 09/07/2018
HAVAALANLARINDA BEKLEYEN HAVA ARAÇLARININ TERKİNİ, HURDAYA AYRILMASI, TASFİYE VE ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY HURDA) Görüş Formu 26/07/2018