*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Talimat Adı Yayımlanma Tarihi Değişlik Tarihi Değişiklik No
SHT İMZA Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi 16/07/2012 28/04/2022 11
SHGM-2022/1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi  Ek-1, Ek-2, Ek-3
SHGM-İKSY Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Yönergesi 01/04/2022
SHGM-OMKIY Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi – Ek-1 01/01/2009  08/10/2020  1
SHT-ICAO ŞİKAGO SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİN UYGULANMASI TALİMATI (SHT-ICAO)  16/07/2018
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ  /05/2017
Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi 17/03/2016
Bilgi Güvenliği Yönergesi 20/05/2015
İç Denetim Yönergesi 30/04/2015
SHT-FTO/TRTO Uçuş ve Tip Eğitim Organizasyonları Denetim Usül ve Esasları İle Denetçi Eğitimi ve Standardizasyonu 09/03/2009 1