*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Yönetmelik no Yönetmelik Adı Daire Yayımlanma Tarihi Kaldırılma Tarihi
SHY-24762 İlk Yardım Yönetmeliği   İlk Yardım Yönetmeliği Ekler…Ek3Ek4Ek5Ek7Ek9Ek10Ek12cEk14aEk14b Uçuş Operasyon Dairesi 22/05/2002
 –  Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Havacılık Güvenliği Dairesi 14/08/1997
SHY-HTE Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 21/01/2020 20/10/2022
SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Rev4 Havaalanları Dairesi 17/01/2019 17/04/2022
SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 16/11/2013
SHY-33B Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Havaalanları Dairesi 03/03/2018
SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Rev3 Havaalanları Dairesi 03/11/2018 17/01/2019
SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Rev2 Havaalanları Dairesi 28/08/2018 03/11/2018
SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 17/06/2017 23/08/2018
SHY-1 Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi  06/06/2016
SHY-33B Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Rev4 Havaalanları Dairesi 10/09/2008 03/03/2018
SHY-3.ŞAHIS 3. Şahıs Mali Mesuliyet Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 15/11/2005 12/09/2017
SHY- MALİ MESULİYET Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi 15/11/2006 12/09/2017
SHY-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği SHGM 05/04/2012
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 05/06/2013 20/07/2017
SHY-14A Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği Havaalanları Dairesi  14/05/2002  27/10/2016
SHY-14B Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 29/01/2009 03/05/2017
SHY-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği  SHGM 27/02/2015 05/05/2017
SHY-İPC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik – EK1 SHGM 29/01/2013  07/03/2017
SHY-SMS Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği SHGM 22/01/2015 15/11/2016
SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 16/11/2013 22/08/2016
SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Rev9 Havaalanları Dairesi 03/04/2012 23/08/2016
SHY-TD01 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06/03/2013 30/03/2016
SHD-T-44 Uçuş Harekat Uzmanı (DİSPEÇER) Lisans Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 12/04/1972 16/03/2016
SHY-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20/08/2013 30/12/2015
SHY-SAFA Yerli ve Yabancı Hava araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2010 23/12/2015
SHY-65.02 Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 30/01/2007 18/06/2014
SHY-DENİZ Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 02/10/2011 23/07/2013