*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

 

Genelge Kodu Genelge Adı Dairesi Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon Sayısı
UED-2023/7 Hava Aracı Sertifikasyonu Konusunda (Akademisyen) Uzman Desteği Sağlanması GenelgesiEk-1, – Ek-2 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/03/2024
HSD-2024/1 Hava Trafik Kontrolörleri Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi Genelgesi Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 08/03/2024
SDED-2023/1 Sivil Havacılık Eğitimleri Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 02/03/2023 18/01/2024 2
SDED-2024/1 Sivil Havacılık Sınav Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 11/01/2024
UED-2017/1 SHT-145 Approval of Foreign AMOs
EK.1  – EK.2 – Ek.3
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 23/03/2017 29/12/2023 6
UED-2023/6 SHT-145 Approval of Foreign AMOs,  Ek-1, –  Ek-2,  – Ek-3 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 29/12/2023
UOD-2017/8 Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – Değişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 20/10/2017 30/09/2023 2
UED-2023/1 Bakım Personeli Lisans Dönüşümü ve Yetkilendirme Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/02/2023 22/08/2023  2
Havaalanları ve Çevresindeki Yapılaşma Kuralları Genelgesi Havaalanları Dairesi Başkanlığı 28/02/2022 10/07/2023 1
UED-2023/5 Hava Aracı Sertifikasyonu Uzmanlık Desteği Sağlanması Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 22/06/2023
UED-2023/2 Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve Gönderilecek Bildirimler Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/03/2023 22/06/2023 2
GM-2023/1 Uçuşlarda Koltuk Tahsisi Önceliği Genelgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 08/06/2023
SDED-2022/1 Öncelikli Olarak İncelenecek Emniyet Olaylarına Dair Genelge Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 25/02/2022  07/06/2023  1
HSD-2023/1 Müsaade Gerektiren Uçuşlar İçin Başvuru Usulleri GenelgesiEk-1,  –  Ek-2,  –  Ek-3 Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 02/05/2023
UED-2023/4 Uçuşa Elverişlilik Talimatları Alternatif Uyum Gösterimi Onayı Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11/04/2023
UED-2023/3 Hava Aracı Bakım Personeli Uzaktan Eğitim Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/03/2023
UED-2022/2 Bakım Kuruluşuna İntikal, Bakım Sonrası Test ve Müşteri Kabul Uçuşu İzinleri Genelgesi  Ek-1 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 05/10/2022 08/03/2023 2
HAD-2023/1 Havaalanları Çevresinde Yapılacak Gölgeleme Çalışmaları Genelgesi Havaalanları Dairesi Başkanlığı 17/02/2023
HUD-2023/1 Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi-2023  Ek-1 Hava Ulaşım Dairesi 26/01/2023
UOD-2022-2 Tecrübe Kazanma ve Uçuş Saati Doldurma Maksatlı Kiralama Uçuşları Genelgesi  Ek-1Ek-2 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 05/12/2022
UOD-2015/13 Ekip Geçişleri Hakkında GenelgeDeğişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 28/12/2015 24/06/2022 2
HAD-2022/1 Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İptal Edilme İşlemlerine İlişkin Genelge Havaalanları Dairesi Başkanlığı 27/06/2022
UOD/2022-1 Türk Sivil Hava Aracı Siciline Kayıtlı Hava Araçlarının Devlet Hava Aracı Olarak Kullanılması Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 24/06/2022
HUD-2022/1 İş Uçuşları Genelgesi,  Ek-1 Hava Ulaşım Dairesi 31/05/2022
UED 2015/11 Yabancı Bakım Kuruluşları ile İşbirliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 27/10/2015 04/04/2022 2
UOD-2021/3 Hava Araçlarına Görüntü Kayıt Sistemi Takılması konulu Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 03/03/2022
HSD-2021/1 Muharebe Kaybı Genelgesi Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 11/07/2021 28/03/2022 1
UOD-2017/2 Yabancı Uyruklu Kabin Ekibi Üyesi Görevlendirme Usul ve Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 07/12/2009 28/03/2022 2
UED-2022/1 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 10/02/2022
UOD-2011/1 Hava Aracı Tescil Sözleşmeleri Uçuş Operasyon Dairesi …./03/2011 06/01/2022 2
UOD-2021/1G COVID-19 Salgınına Yönelik Lisanslandırma ve Operasyonel Gerekliliklere İlişkin Muafiyetler Konulu Genelge – Değişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 31/03/2021  31/12/2021  3
UED-2021/2 Tip Kabul Genelgesi  Ek-1,  Ek-2 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 28/07/2021 28/12/2021 1
UOD-2020/2G Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge – Değişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 30/03/2020 20/12/2021 8
UOD-2020/5G Aşıların Kuru Buz Kullanılarak Taşınması Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 04/01/2021 10/12/2021  1
UOD-2021/2  Uzaktan/Sanal Sınıf Eğitimi konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 14/12/2021
UED-2021/1 SHY-66 Kredilendirme Başvuruları Konulu Genelge

Ek-1 SHY-66 Kredilendirme Formu

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 13/10/2021
HAD-2020/1 Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi Havaalanları Dairesi Başkanlığı 22/05/2020 24/08/2021 1
UOD-2019/4 Uçuş Operasyonlarına Yönelik İlave Uçuşa Elverişlilik Şartları Konulu Genelge, – Değişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 04/12/2019 06/08/2021 2
UOD-2021/1GG Gazipaşa-ALANYA Havaalanı Uçuş Operasyon Başvurusu Değerlendirme Usul ve Esasları Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 17/07/2021
HUD-2020/1 Türkiye Hava Sahasında Uçuş Gerçekleştirecek Yabancı Tescilli Hava Araçları GenelgesiEk-1 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 04/01/2021  28/07/2021 1
UOD-2021/1 Adi Kiralama Anlaşması ve/veya İşletme Sözleşmesi Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 30/04/2021
UOD/HSD-2020/1G COVID-19 salgınına yönelik FCL, MED, FTL, OPS ve Denetim gerekliliklerine ilişkin muafiyetler UOD/HSD 20/03/2020 26/12/2020 7
HSD-2020/1 Hava Sahası Prosedür Tasarımı Konulu Genelge Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 02/11/2020
GM-2020/1G Teorik Bilgi Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler Konulu Genelge  Ek-1 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 23/06/2020
UOD-2014/10 Kabin Hizmetleri Alanında Öğrenci Stajları – Öğrenci Staj Formu Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 17/07/2014 08/06/2020 2
UOD-2018/3 El Kitabı İnceleme ve Onay İşlemleri – Ek-1 Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018 02/06/2020 1
UOD-2020/2 Uçuş Operasyonları Alanında Uluslararası Mevzuatlara Uyum Hakkında Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2020
UOD-2020-1 Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 08/04/2020
UOD-2019/6 Ticari Hava Taşıma İşletmelerinde Uçuş ve Kabin Ekibi Kiralama Usulleri Hakkında Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 03/01/2020
UOD-2019/5 Kontrol Uçuşlarının Denetlenmesi Genelgesi – Denetleme Formu Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 13/12/2019
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğüne Gönderilmesi Gereken Raporlar Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 06/08/2014 27/11/2019 2
UOD-2019/02 Demo/İntikal Uçuşları (UOD-2019/02) Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 07/11/2019
UOD-2015/12 Balon Uçuşları Teşvik Genelgesi (UOD-2015/12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 15/10/2019
GM-2015/1 Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi Ek.1Ek.2Ek.3Ek.4Ek.5 Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 24/06/2015 04/09/2019 1
UOD-2014/5 Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 28/06/2019
HSD-2019/3 Sivil Hava Araçlarının Önlenmesi Genelgesi  –  EK.1 Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 20/06/2019
HSD-2019/2 Hava Trafik Kontrolörü Lisans Sınavı Genelgesi Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 18/06/2019
UOD-2019/1 Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici PersonelEK.1EK.2 Uçuş Operasyon Dairesi 18/03/2019
HSD-2019/1 AIM Memuru Lisans Sınavları Genelgesi Hava Seyrüsefer Dairesi 16/03/2019
HSD-2018/1 PANS-OPS Eğitmen Yeterlilikleri Hk. Hava Seyrüsefer Dairesi 10/08/2018
UOD-2018/5 Uçuş esnasında kokpitte bulunması gereken asgari personel sayısı Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018
UOD-2018/4 Alternatif uyumluluk yöntemleriEK.1 Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018
UED-2018/3 Emniyet Performans Göstergeleri(SPI)EKLER Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/06/2018
UOD-2018/2 Uygulamalı Frezyoloji Eğitimi Uçuş Operasyon Dairesi 23/03/2018
UOD-2018/1 Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) Yetkilendirmesi Uçuş Operasyon Dairesi 15/03/2018
HAD-2018/1 Kargo ve Posta İşlem DetaylarıEK.1 Havaalanları Dairesi 30/01/2018
UOD-2017/9 Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip Yetkilendirmesi Uçuş Operasyon Dairesi 20/10/2017
UOD-2017/7 Operasyon Alanlarının Kullanım Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 03/10/2017
HUD-2017/1 Uçuş İzni İşlemlerinde Gönderilen Sigorta Belgeleri Hava Ulaşım Dairesi 25/08/2017
UOD-2017/6 Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Personel
Yetkilendirmesi
EK.1
Uçuş Operasyon Dairesi 08/08/2017
HAD-2017/3 Kargo ve Posta İşlem Detayları
EK.1
Havaalanları Dairesi 23/07/2017
HSD-2017/2 Uçuş Emniyetini Olumsuz Etkileyen Faaliyetler Hava Seyrüsefer Dairesi 22/06/2017
UOD-2017/5 Delege Eğitim Kuruluşu başvurularının değerlendirilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 12/06/2017
HSD-2017/1 Uçuş Sırasında Yakıt Yönetimi ve Yakıt ile İlgili Kullanılacak Freyzyoloji Hava Seyrüsefer Dairesi
HAD-2017/2 Yabani Hayvan Kaynaklı Olay ve Kaza Bildirimleri Havaalanları Dairesi 03/02/2017
UOD-2017/01 Yolcu Tahliyesinde Kabin Bagajı Yönetimi  Uçuş Operasyon Dairesi 03/01/2017
HSD-2016/1 Mode-S Kod Tahsisleri Hakkında Hava Seyrüsefer Dairesi 09/12/2016
UOD-2016/10 Uçuş Öğretmenlerinin Standardizasyonu Uçuş Operasyon Dairesi 29/11/2016
UOD-2016/9 Kabin Operasyonundan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi
EK.1EK2
Uçuş Operasyon Dairesi 07/09/2016
GM-2016/4 VFR Uçuşlar Hakkında SHGM 09/08/2016
UOD-2016/7 Hava araçlarında Elektronik Sigara ve Lityum ion Batarya Taşınması Uçuş Operasyon Dairesi 04/08/2016
UOD-2016/8 Acil Çıkış Koltuklarına Yolcu Yerleşimi Uçuş Operasyon Dairesi 03/08/2016
GM-2016/3 667 sayılı KHK kapsamında alınan tedbirler SHGM 02/08/2016
GM-2016/2 Genel Müdürlüğümüze Yapılacak Başvurular Hk.
Formlar
SHGM 23/06/2016
UOD-2016/4 Eğitim Organizasyonları Hava Aracı Kiralama ve Öğretmen/Kontrol Pilotu Görevlendirme Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 18/05/2016 05/01/2017 1
UOD- 2016/5 FTO’larda Kursa Başlama Gereklilikleri ve PPL Sınavları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 04/05/2016
UOD- 2016/3 FTO’larda Ramp Denetlemesi Uçuş Operasyon Dairesi 21/04/2016
HUD- 2016/2 İç Hat Bilet Satış Raporları
EK1
Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 14/03/2016
HAD-2016/2 Ramp hizmetinde araç kullanan personelin nitelikleri ve eğitimleri  Havaalanları Dairesi 14/03/2016
HAD- 2016/01 Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Genelgesi Havaalanları Dairesi 04/03/2016
HUD- 2016/1 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kullanımı Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 01/03/2016
GM- 2016/1 Havayolları ilave tedbirler SHGM 09/02/2016
SDED-2016/1 Eğitim Yetkilendirme Sürecinin Koordinasyonu Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 01/02/2016
 HGD- 2015/1 Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
– EK1 – EK2 – EK3
Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı 31/12/2015 02/08/2016 2
UOD-2015/11 Kriz Anında Yolcu Bilgilerine Erişim
– EK-1
Uçuş Operasyon Dairesi 24/11/2015
UOD-2015/10 ACAS II Versiyon 7.1 Uçuş Operasyon Dairesi 06/11/2015
UOD-2015/9 Ekip Planlamadan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi
– EK-1
 Uçuş Operasyon Dairesi 14/10/2015 17/03/2017 1
UED-2015/10 Bakım Eğitim Kuruluşları Risk ve Performans Değerlendirmesi
– EK-1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 08/10/2015
HUD-2015/3 Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 03/09/2015
UOD-2015/08 UEO’larda Verilen Eğitimlerde Kalite ve Uçuş Emniyeti Uçuş Operasyon Dairesi 29/07/2015
HSD – 2015/1 Müsaade Gerektiren Uçuşlar iç Başvuru Usülleri Hava Seyrüsefer Dairesi 10/08/2015
HUD-2015/2 Havayolu Bilet Fiyatları, Rezervasyon, Satın Alma ve Tanıtım Faaliyetleri Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 27/07/2015
UOD-2015/7 Genel Havacılık İşletmelerinin Yıllık Raporları Hakkında
– Ek1
Uçuş Operasyon Dairesi 21/07/2015
UOD-2015/5 Kontrol Pilotlarının Değerlendirilmesi
Ek
Uçuş Operasyon Dairesi 16/04/2015
 UOD-2015/4 Lityum Metal Bataryalarının Yolcu Uçağında Taşınması Uçuş Operasyon Dairesi 31/03/2015
UOD-2015/3 TRTO’lara Başvuru Yapan Pilotların Süreçteki Başarı Sonuçlarının Bildirilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 24/02/2015
UOD – 2015/1 Çok Hafif Hava Araçlarında İlave Kişi İle Uçuş Yapma Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 16/01/2015
UOD-2014/17 Kompleks Hava Araçları ile Yapılan Ticari Hava Taşımacılığı Uçuş Operasyon Dairesi 15/12/2014
HSD-2014/1 ELT Kod Tahsisleri Hk. Hava Seyrüsefer Dairesi 10/12/2014
UOD-2014/16 İç ve Dış Hatlarda Tarifeli Yolcu Seferlerinde Uçuş Ekibi Oluşumu ve Yolcu Anonsları Uçuş Operasyon Dairesi 04/12/2014 22/06/2016 1
UOD 2014/15 Taşınabilir Elektronik Cihazlar Uçuş Operayon Dairesi 31/10/2014
UOD-2014/14 Havayolu ve Hava Taksi Pilotlarının Uçuş Eğitiminde Görevlendirilmesi Uçuş Operayon Dairesi 16/10/2014
UOD – 2014/12 Uçuş Operasyon ve Sicil Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler  Uçuş Operasyon Dairesi 26/08/2014
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken raporlar
EK
Uçuş Operasyon Dairesi 06/08/2014 02/02/2017 1
HUD-2014/2 Tarifeli VFR Uçuşlar İçin Suya İniş Kalkış İzni Verilmesi Prosedürü
Ek.1 – Ek.2
 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 18/07/2014
UOD-2014/8 Balon GPS Kayıtlarının Analizi Hakkında  Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2014
UOD-2014/6 İlave ekip veya ilave tam ekip ile gerçekleştirilen uçuşlarda uçuş sürelerinin uçuş kayıt defterine kayıt edilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2014
UOD-2014/7 Hava aracı Takip Sistemi (HATS) Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 28/05/2014 16/12/2016 1
HUD-2014/1 Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi
Ek.1 – Ek.2 – Ek.3-4-5
 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 23/05/2014
UOD-2014/5 Uzaktan Eğitim Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2014 22/07/2015 1
UOD-2014/4 Uçuş Okullarının Türk Hava Sahası dışındaki operasyonları hakkında… Uçuş Operasyon Dairesi 06/05/2014
UOD-2014/3 Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında
Eki
Uçuş Operasyon Dairesi 26/02/2014 13/06/2018 2
UOD-2014/2 Yolcu Bagajları Uçuş Operasyon Dairesi 07/02/2014
Taşınabilir Elektronik Cihazlar Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 21/01/2014
OML Kısıtlamalı Pilotlarla Uçuş Ekibinin Teşkili Uçuş Operasyon Dairesi 26/03/2013
Yolcu Hakları Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 19/03/2013
 – Dönemsel Tarife Başvuruları Genel Hususlar Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 08/10/2012
Kaptan Pilot Görevlendirme ve Lisanslara İşlenen PIC-OP İmtiyazları Uçuş Operasyon Dairesi 31/07/2017
Havayolu İşletmelerinin pilotlara ücretli yol eğitimi vermesine ilişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 23/03/2012
Kabul Edilebilir Emniyet Düzeyleri Genelgesi Hava Seyrüsefer Dairesi 20/06/2011
El Kitaplarına İlişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 05/03/2010
406 mhz ELT Cihazı Modifakasyonu için Genelge Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 27/04/2009
Yabancı Uyruklu Kaptan Atama Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 20/09/2007
Kabin Ekibi Onayları Uçuş Operasyon Dairesi 21/04/2006
UOD – 2016/1 Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 07/07/2005 02/02/2016 2