*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Genelge Kodu Genelge Adı Daire Yayınlanma Tarihi Kaldırılma Tarihi
GM-2015/1 Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi
Ek1 – Ek2 – Ek3
Uçuş Operasyon Dairesi 30/03/2015
UED-2015/12 Tasarım ve Üretim Kuruluşlarının Risk-Performans Değerlendirmesi
– EK-1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/12/2015
UED-2014/6 Tamir ve Değişikliklerin Hava Araçlarına Uygulanması ve Genel Müdürlüğe Bildirimi Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi …/…/2014 08/03/2023
UOD-2019/3 Ulusal Balon ve Planör Lisanslarının SHT-FCL Kapsamında BPL ve SPL Lisanslarına Dönüşümü Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 31/05/2019
PM – 2019/1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi

Ek-1 Form

Personel Müdürlüğü 13/05/2019
Bakım Sonrası Test Uçuş İzinleri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 31/10/2012
Bakıma Gelen ve Bakımdan Çıkan Uçaklar ile İlgili Genelge Uçuşa Elverişlilik Dairesi 29/09/2011
UED-2020/1 COVID-19 İlk ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tedbirleri Konulu Genelge – Ek-1 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/03/2020
UED-2016/02 Modül Sınavına Giriş Hakkı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 25/09/2016
UED-2015/7 Bakım Kuruluşları Risk ve Performans Değerlendirmesi
– EK-1 
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 18/09/2015
UED-2014/5 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları Uçuşa Elverişlilik Dairesi 02/10/2014
UED-2014/1 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/05/2014
UOD-2016/2 Sivil Hava araçlarının Devlet Hava Aracı Olarak Kullanılması Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 24/02/2016 24/06/2022
UOD-2020/4G Ticari Balon Uçuş Operasyonları Esnasında COVID-19 Tedbirleri KonuluGenelge – Taahhütname Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 20/08/2020
Yabancı Tescilli Yangın Söndürme Havaaraçları Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 22/11/2013
Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri Havaalanları Dairesi 24/07/2012 28/02/2022
UOD-2016/6 Kapadokya Bölgesi Balon Uçuşları Meteorolojik Değerlendirme Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 16/06/2016 06/01/2022
UOD-2015/2 Kapadokya Balon Uçuş Sahası dışındaki bölgelerde yapılacak uçuşlar hk.
Ek1
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 12/02/2015 06/01/2022
UOD-2020/3G “Uçuş Operasyonları Kapsamında Covid-19 Tedbirleri Hakkında” konulu Genelge  Ek-1 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 31/03/2020
UOD-2020/1G COVID-19 Önlemleri (Tehlikeli Maddeler) Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 24/03/2020
 HUD-2015/4 İzmir Yurtdışı Uçuşları Teşvik Genelgesi- 2016 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 09/12/2015
HUD – 2015/1 Ankara Yurtdışı Uçuşları Teşvik Genelgesi- 2015 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 20/05/2015
 HUD-2014/3 Uçuş Hatları Teşvik Genelgesi – 2015 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 14/11/2014
2014 Teşvik Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 25/12/2012
965/2012 sayılı EASA IR OPS kurallarına geçiş için Uygulama Planı Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 8/01/2013
UOD-2017/3 İlave Kabin Ekibiyle İcra Edilen Operasyonlarda Düz Uçuş Esnasında Kabin Ekibi Sayısının Azaltımı Uçuş Operasyon Dairesi 27/02/2017
HSD-2017/3 Uçuş İzni Talep Formu– EK.1 Hava Seyrüsefer Dairesi 26/07/2017
HAD-2018/2 Uçak Özel Güvenlik Hizmeti Havaalanları Dairesi 08/05/2018
UOD-2020/4 COVID-19- Havacılık Personeli Sağlık Muayeneleri konulu Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 12/06/2020
UOD-2014/1 Hava Aracı Adi Kiralama ve İşletme Sözleşmeleri Uçuş Operasyon Dairesi 07/02/2014 30/04/2021
Bakım Destek Anlaşmaları Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/08/2013
UED-2015/8 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşları Risk ve Performans Değerlendirmesi
– EK1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 01/10/2015
Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 22/03/2012
UED-2020/1 COVID-19   Bakım, Eğitim, Lisans Tedbirleri  Konulu Genelge Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/03/2020
UOD-2015/13 Ekip Transferleri Hakkında Uçuş Operasyon Dairesi 28/12/2015
UOD-2017/4 Emniyet Bültenleri
– EK.1
Uçuş Operasyon Dairesi 17/04/2017
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken raporlar
– EK
Uçuş Operasyon Dairesi 06/08/2014
UOD-2015/12 Balon Uçuşları Teşvik Genelgesi – EK-1 Uçuş Operasyon Dairesi 24/11/2015 15/10/2019
UOD – 2014/13 Uygun Konaklama Tesisi Uçuş Operasyon Dairesi 18/09/2014
UOD-2014/10 Kabin Hizmetleri Alanında Öğrenci Stajları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 17/07/2014
UOD-2014/4 Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi  –  EK.1 Uçuş Operasyon Dairesi 20/06/2019 28/06/2019
TCAS/ACAS Kullanımına İlişkin Politika ve Usuller Uçuş Operasyon Dairesi 25/01/2011
UOD-2014/9 ICAO ve JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Usulleri Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 09/07/2014
UOD-2017/02 Yabancı Uyruklu Kabin Memuru Görevlendirme Usul ve Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 03/02/2017 09/11/2018
SHT-66 SHY-66 Lisans Başvuru Genelgesi Uçuş Elverişlikik Dairesi 10/06/2013
UED-2018/2 Motor yenileme periyotları – EK.1 – EK.2 Uçuş Elverişlikik Dairesi 06/04/2018 04/07/2018
UOD-2014/3 Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında
Eki
Uçuş Operasyon Dairesi 26/02/2014
UOD-2015/6 Uçuşta kokpitte en az iki kişinin bulunması hk. Uçuş Operasyon Dairesi 19/04/2015 11/06/2018
UED-2015/9 Üretim Kuruluşu SPI Raporu
– EK-1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 01/10/2015
UED-2015/2 Bakım Kuruluşu SPI Raporu Uçuş Elverişlikik Dairesi 09/03/2015
SDED- 2015/2 Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 17/03/2015 13/02/2018
 UOD-2015/6 Uçuşta kokpitte en az iki kişinin bulunması hk.  Uçuş Operasyon Dairesi  19/04/2015  17/04/2017
UOD-2015/9 Ekip Planlamadan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi Uçuş Operasyon Dairesi 14/10/2015 17/03/2017
Yabancı Kabin Memuru Çalıştırılmasına İlişkin Hususlar Uçuş Operasyon Dairesi 07/12/2009 03/02/2017
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken raporlar Uçuş Operasyon Dairesi 06/08/2014 02/02/2017
UOD-2016/4 Eğitim Organizasyonları Hava Aracı Kiralama ve Öğretmen/Kontrol Pilotu Görevlendirme Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 18/05/2016 05/01/2017
UOD-2014/13 Uygun Konaklama Tesisi Uçuş Operasyon Dairesi 18/09/2014 24/12/2016
Dönüşüm Talimatı Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 23/12/2010
EASA Dökümanlarının kullanılması ile ilgili Genelge Uçuşa Elverişlilik Dairesi 28/10/2011
SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Tip İlave İşlemleri Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 28/03/2012
Hava Aracı Bakım Personeli Minimum Dil Yeterliliği Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 29/06/2012
UOD-2014/16 İç ve Dış Hatlarda Tarifeli Yolcu Seferlerinde Uçuş Ekibi Oluşumu ve Yolcu Anonsları Uçuş Operasyon Dairesi 04/12/2014 22/06/2016
HGD-2015/1 Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
– EK1 – EK2 – EK3
Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı 31/12/2015 02/08/2016
UED – 2015/11 Yabancı Bakım Kuruluşları ile İşbirliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 27/10/2015 21/04/2016
Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 13/11/2012 02/02/2016
SDED – 2015/1 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 13/01/2015 02/12/2015
Bakım Periyotlarının Kısa Süreli Uzatılmasıyla İlgili Genelge Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11/10/2011 25/11/2015
UOD-2014/5 Uzaktan Eğitim Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2015 22/07/2015
SDED-2014/1 Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 17/06/2014 18/03/2015
El Kitaplarına İlişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 05/03/2010 27/08/2014
SHGM’ye Gönderilen Bazı Raporlara İlişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 26/10/2007 12/08/2014
ICAO ve JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 07/01/2014 09/07/2014
SHY–66 Hava Aracı Bakım Lisansı Düzenlenmesi Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/11/2012 13/05/2014
SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Tip İlave İşlemleri Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 28/03/2012 13/05/2014
Hava Aracı Bakım Personeli Temel Eğitim Ve Bakım Deneyimi Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/12/2011 13/05/2014
SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Sınavları Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 04/08/2011 13/05/2014
EASA Part-66 Eğitimleri Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/06/2011 13/05/2014
Teknisyen Kredilendirme Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 15/03/2010 13/05/2014