*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Genelge Kodu Genelge Adı Yayımlanma Tarihi Değişiklik Tarihi Değişiklik Sayısı
PM – 2019/5 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı GenelgesiTalep Formu 02/09/2019
PM – 2019/3 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kurum Tanıtım ve Tören Genelgesi 31/07/2019
PM – 2019/1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi

Ek-1 Form

13/05/2019
PM – 2019/2 Devir – Teslim Genelgesi

Ek-1 Görev Devir – Teslim Formu

Ek-2 Devredilecek Evraklar

Ek-3 Devredilecek Diğer Belgeler Formu

Ek-4 Rapor

03/05/2019
HUK – 2016/1 Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüTemsilciliklerine Tebligat KanunuHükümlerine Göre YapılanTebligatlar 05/01/2016
SDED – 2015/1 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 13/01/2015
OKM – 2014/2 Bilgi Edinme ve BİMER Başvuruları Hakkında
EK-1, EK-2
23/07/2014
OKM – 2014/1 Genel Müdürlüğümüz Tarafından Yayımlanan Genelgeler Hakkında 24/01/2014
Sosyal Medya Hesapları ve Kullanımı Hakkında 25/12/2013
Uluslararası Kuruluşların Sorumluları Hakkında 04/12/2013
İç Yazışmalar Hakkında 07/11/2013
Denetleme Heyetinin Oluşumu 10/10/2013