*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Talimat Kodu Talimat Adı Daire Yayınlanma Tarihi Değişiklik Tarihi Değişiklik Sayısı
SHT-CAM Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Talimatı  –  Değişiklik Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/02/2023 17/05/2024 4
SHT-BPU Hava Aracı Bakım Programı Periyotlarının Belirlenmesi ve Kısa Süreli Uzatılması Talimatı, – Değişiklik Talimatı, – Ek-1, – Ek-2 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 08/03/2023  03/04/2024  2
SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Talimatı  –  Değişiklik Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/02/2023 03/04/2024 5
SHT-1LC Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans ve Yetkilerinin Çevrilmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 09/02/2021 19/03/2024 3
SHT-OPS-B Balon Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı, – Değişiklik Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 06/01/2022 15/03/2024 1
SHT-UPL Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisanslandırma Talimatı,   Ek-1,Ek-2,Ek-3,Ek-4,Ek-5,Ek-6 Uçuş Operasyon Dairesi  14/05/2019 13/03/2024 1
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 05/06/2013 29/02/2024 7
SHT-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı  –  Değişiklik Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/02/2023 11/01/2024  1
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı Havaalanları Dairesi 09/06/2016 09/01/2024 3
SHT-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 02/01/2024
SHT-YHT Havalimanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı Havaalanları Dairesi 16/05/2017  11/12/2023  1
SHT-DEVLET PİLOTU Devlet Pilotlarının Tecrübelerinin Kredilendirilmesi Talimatı  Ek-1, – Ek-2, – Ek-3 Uçuş Operasyon Dairesi 02/08/2023
SHT-AKARYAKIT Havaalanlarında Akaryakıt İkmaline İlişkin Talimat  –  Talimat Ekleri Havaalanları Daire Başkanlığı 06/07/2023
SHT-MANİA-PLANI Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarının Mania Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Talimat Havaalanları Daire Başkanlığı 21/12/2020 05/07/2023 1
SHT-EĞİTİM / CBTA DGR Yetkinlik Esaslı Eğitim ve Değerlendirmeye Dayalı Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Talimatı  –  Talimat Ekleri Uçuş Operasyon Dairesi 22/06/2023
SHT-TEDARİK Onaylı Tedarikçi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 08/03/2023
SHT-NDT Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Eğitim Faaliyetleri Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 08/03/2023
SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/02/2023 22/08/2023 2
SHT-FSTD SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM CİHAZLARININ KALİFİKASYONU TALİMATI SHT-FSTD Uçuş Operasyon Dairesi 17/01/2018 26/01/2023 2
SHT-GÖREVLENDİRME Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Öğretim Elemanı Ve Alan Uzmanı Görevlendirilmesine İlişkin Talimat  Ek-1Ek-2 Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 03/09/2022
SHT-1TBS Pilotaj Eğitimi Teorik Bilgi Sınav Talimatı Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 10/02/2020 22/09/2022  1
SHT – BPC- YOL BOYU Balon, Planör, Çok Hafif Hava Araçları Operasyon Uçuş Denetleme ve Değerlendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 13/09/2022
SHT-SERA-UYGULAMA Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Kapsamında Uygulama Talimatı  Ek-1,  Ek-2 SHGM 01/08/2022
SHT-DOĞRU Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Kapsamında Doğrulayıcıların Yetkilendirilmesi Talimatı  SHGM 01/08/2022
SHT-SİBER Sivil Havacılık İşletmelerine Yönelik Siber Güvenlik Talimatı – Ek’ler Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 13/062022
SHT-BALON-RUHSAT Ticari Balon İşletmeleri TalimatıDeğişiklik Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01/05/2021 25/10/2021  1
SHT-EĞİTİM/DGR Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 06/04/2022
SHT 17.1 Tüm Havaalanları Giriş Kartı Talimatı,   Ekler Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 11/01/2008 25/02/2022 3
SHT-MED Havacılık Sağlık Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 15/06/2017 31/12/2021 4
SHT OPS N-O Ticari Hava Taşıma ve Genel Havacılık İşletmelerinde Görevli Eğitim ve Kontrol Yapacak Personele İlişkin Asgari Gereklilikler Talimatı – Ek-1 Uçuş Operasyon Dairesi 24/12/2021
SHT-ATCO-DİL Hava Trafik Kontrolörleri Dil Yeterliliği Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 26/12/2021
SHT-SEYRÜSEFER Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarında Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Talimat  Hava Seyrüsefer Dairesi 22/11/2021
SHT-12LAZER.02 Hava Araçlarının Lazer Işınlarının Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin Talimat  Ek-1, Ek-2 Hava Seyrüsefer Dairesi 19/04/2005 08/11/2021 1
SHT – PSP HAVACILIK PERSONELİ AKRAN DESTEK PROGRAM TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 03/11/2021
SHT-TUT/ÇOD HAVACILIK PERSONELİ TIBBİ UÇUŞ TESTİ VE ÇALIŞMA ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 14/10/2021
SHT-ATCO/EĞİTİM Hava Trafik Kontrol Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 12/03/2019 20/04/2021 3
SHT-OPS UÇUŞ OPERASYONLARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT – OPS), Değişiklik Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01/10/2020 18/01/2021 1
SHT-ADP HAVAALANI ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMAT Havaalanları Dairesi 24/03/2017 19/02/2021 1
SHT-TBÖ Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı (SHT-TBÖ) Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 Uçuş Operasyon Dairesi 30/10/2017 24/05/2021 1
SHT-6AF Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin Finansal ve Mali Konularda Denetlenmesine İlişkin Talimat  Uçuş Operasyon Dairesi 04/08/2015 10/02/2021 1
SHT-AMATÖR Amatör Havacı Yetiştirme Talimatı  Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 13/01/2021
SHT-CCTO Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları Talimatı

Ek-2 Başvuru Formu

Ek-7 Eğitimden Sorumlu Yetkili Personel Başvuru Formu

Soru-Cevap Dokümanı

Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 18/12/2020
SHT-17-5 Havacılık Güvenliği Sınav TalimatıEk-1 Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı 26/08/2020
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) Uçuş Operasyon Dairesi 22/02/2016 12/07/2020 4
SHT-OPS-S Planör Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 22/04/2020
SHT-CORSIA Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı SHGM 06/01/2020
SHT-MMEL/MEL TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) USUL VE ESASLARI TALİMATI

Ek-3Ek-5Ek-6Ek-7 Ek-8

Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2011 13/12/2019 3
SHT-OPS UOD/EB Uçuş Operasyon Direktifi ve Emniyet Bülteni Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 4/12/2009 13/12/2019 1
SHT-Kontrol Pilotluğu Kontrol Pilotluğu Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 08/01/2019 05/12/2019 1
SHT-TSHA/EĞİTİMCİ Türk Sivil Havacılık Akademisi Eğitimci Yetkilendirme Talimatı Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 19/11/2019
SHT-İNİŞ ŞERİDİ İniş Şeritleri İnşa Edilmesi ve Kullanılması Talimatı Havaalanları Daire Başkanlığı 12/11/2019
SHT-FCL UÇUŞ EKİBİ LİSANSLANDIRMA TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 08/06/2017  22/07/2019  2
SHT-DTO Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonları Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 26/06/2019
SHT-APAM KONTROLE TABİ HAVACILIK PERSONELİNİN ALKOL VE PSİKOAKTİF MADDE KONTROLLERİNE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-APAM) Liste… Uçuş Operasyon Dairesi 16/04/2019
SHT-RNP AR 20-26 YETKİLENDİRME GEREKTİREN GEREKLİ SEYRÜSEFER PERFORMANSI OPERASYONLARI İÇİN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ONAYI VE OPERASYONEL KRİTERLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT RNP AR 20-26) Uçuş Operasyon Dairesi 30/09/2018
SHT-EFB Kokpitte Elektronik Uçuş Çantası Taşınması Faaliyetleri Talimatı (SHT-EFB) Uçuş Operasyon Dairesi 01/10/2018
SHT-17.2 SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI (SHT-17.2) Havacılık Güvenliği Dairesi 19/09/2018
SHT-TCD TOPLUMSAL CİNSİYET DENGESİ GELİŞTİRME TALİMATI – EN Uçuş Operasyon Dairesi 18/04/2018 15/08/2018
SHT-1T ÖĞRENCİ PİLOT SEÇİMİNDE KULLANILACAK TEST TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 09/08/2018
SHT-1DY DİL YETERLİLİĞİ TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 08/08/2018
SHT-EĞİTİM/HAD Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı Havaalanları Dairesi 26/06/2018
SHT-17.6 Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 22/05/2018
SHT-FTL/HG HAVA TAKSİ VE GENEL HAVACILIK İŞLETMELERİ İÇİN UÇUŞ VE GÖREV SÜRESİ SINIRLAMALARI İLE DİNLENME GEREKLİLİKLERİ TALİMATI (SHT-FTL/HG) Uçuş Operasyon Dairesi 13/04/2018
SHT-UYUMLULUK İZLEME UYUMLULUK İZLEME FONKSİYONUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT Uçuş Operasyon Dairesi 06/04/2018
SHT-HELİPORT Heliport Yapım ve İşletim Esasları Talimatı Havaalanları Dairesi 10/04/2018
 SHT-ORA UÇUŞ EKİBİ ORGANİZASYON GEREKLİLİKLERİ TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi  08/06/2017
SHT-CC Kabin Ekibi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 22/11/2016
SHT-ELEKTRİK Havaalanı Elektrik Sistemleri Tasarımına İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 27/09/2016
SHT-APRON Apron İşaretlemeleri Talimatı Havaalanları Dairesi 01/07/2016 03/10/2018 1
SHT-RAMP Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 10/03/2016 08/03/2018 1
SHT-ENGELSİZ Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Havayolu Yolcuları Talimatı Havaalanları Dairesi 24/11/2015
SHT-HEK Havaalanı El Kitabı Talimatı Havaalanları Dairesi 09/11/2015
SHT-33B Terminal İşletmeciliği Uygulama Esasları Talimatı Havaalanları Dairesi 04/11/2015
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2015 17/01/2018 2
SHT-ATSEP Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 04/05/2015
SHT-AS Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyonu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 09/04/2015
SHT-HHA-S Hafif Hava Araçlarının Sertifikasyonu Talimatı – EK1 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 27/11/2014
SHT-KOKPİT YOL BOYU Türk Tesciline Kayıtlı Hava Araçları ve Pilotların Yol Boyu Denetleme ve Değerlendirilmelerine Dair Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 14/11/2014 22/05/2018 1
SHT-Eğitim/HUD Hava Ulaşım Dairesi Eğitim Talimatı Hava Ulaşım Dairesi 23/10/2014
SHT – EĞİTİM/AIM Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet Üniteleri Eğitim Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 05/09/2014
SHT-KABİN YOL BOYU Kabin Yol Boyu Denetimlerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 11/08/2014
SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 06/12/2013 31/12/2014 2
SHT-1G Devlet Hava Araçlarında Görev Yapan Pilotların Kredilendirilmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 14/12/2012 30/04/2013 4
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/04/2013 25/07/2017 2
SHT-DENETİM Sivil Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı SHGM 23/01/2012 29/09/2015 4
SHT-OLAY Sivil Havacılık Emniyet Olaylarının Raporlanmasına Dair Talimat Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 31/12/2012 30/09/2015 2
SHT-YDK-S Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarının Sorumluluk Sigortası Hakkında Talimat SHGM 04/12/2012
SHT-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarında Görev Alacak Başdenetçi Ve Denetçilere İlişkin Talimat SHGM 10/10/2012
SHT-G-VFR-H Gece Görerek Şartlarda Helikopterlerin HEMS, Ambulans, Arama Kurtarma Ve İnsani Yardım Maksatlı Uçuşlarına İlişkin Talimat SHGM 21/09/2012
SHT-SMS/HAD Havaalanlarinda Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasina İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 07/02/2012 30/10/2015 3
SHT-RNP-20-27 Gerekli Seyrüsefer Performansı Yaklaşmaları Operasyonlarına İlişkin Talimat OPS/Uçuşa El./HSS 27/01/2012 1
SHT-CRS Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri Talimatı Hava Ulaşım Dairesi 11/10/2011
SHT-65.04 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Risk Değerlendirme ve Azaltma Yöntemlerinin Kullanılmasına Dair Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi 24/03/2011
SHT-65.03 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılmasına İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi 10/03/2011
 SHT-EBYS Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Talimatı Bilgi İşlem Birimi 07/03/2011 15/02/2013 2
SHT-SMS Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Uçuş Eğitim ve Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 14/01/2011 01/11/2015 1
SHT-17.3 Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı
Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 28/12/2010 17/12/2014 1
SHT-FDM Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Uçuş Veri İzleme Programına İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 22/07/2010
SHT-5 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika Ve Lisans Yönetmeliği (Shy–5) Lisans Derecesi Ve Derece Düzeyi Belirleme Sınav İçeriği Ve Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi 16/06/2010
SHT STD Simülatör Kullanıcı Onayı Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/04/2010
SHT-12HF.02 Hava Araçlarının Havai Fişeklerin Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi 05/08/2009
SHT-6A-50 Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri İle Uygulama Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 07/06/2005 09/01/2014 6
SHT-6A-10 İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 24/02/2003
SHT-10 Kuzey Atlantik Hava Sahası İçinde Asgari Seyrüsefer Sertifikasyonları Operasyon Onayına İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi Nisan1999