*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Yönetmelik Kodu Yönetmelik Adı Daire Yayınlanma Tarihi Değişiklik Tarihi Değişiklik Sayısı
SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 16/11/2013 06/01/2021  5
SHY-7 Hava Aracı Milliyeti Ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 14/07/2020
SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 24/04/2020
SHY-YOLCU Yolcu Haklarına Dair Yönetmelik Değişikliği Hava Ulaşım Dairesi 03/12/2011 25/03/2020
SHY-HTE Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 21/01/2020
SHY-DEVLET Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 07/01/2020
SHY-ÖLÇÜ Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği  – Ek Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 27/11/2019
SHD: T-43 Uçuş Teknisyenleri Lisans ve Sertifika Yönetmeliği’nin  (SHD: T-43) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 19/09/2019
SHY-HURDA Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Havaalanları Daire Başkanlığı 24/07/2019
SHY-33B SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B) Havaalanları Dairesi 03/03/2018 17/09/2018 1
SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hava Ulaşım Dairesi 27/07/2017
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hava Ulaşım Dairesi 27/07/2017
SHY-65-07 HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ Hava Seyrüsefer Dairesi 14/06/2017
SHY-6A-ÇH ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK  FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY 6A-ÇH)  27/05/2017
SHY-1 PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ Uçuş Operasyon Dairesi 02/06/2017
SHY-14B HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ Havaalanları Dairesi 03/05/2017
SHY-14A Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 27/10/2016
SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Rev4 Havaalanları Dairesi 23/08/2016 17/01/2019 4
SHY-UHU Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliği  Uçuş Operasyon Dairesi 16/03/2016
SHY-6C Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 09/01/2016
SHY-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21) Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20/08/2013 30/12/2015 1
SHY-RAMP Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP) Uçuş Operasyon Dairesi 23/12/2015
Havayolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Havacılık Güvenliği Dairesi 07/11/2015
SHY-CNS/KYS Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 25/09/2014
SHY-65.02 Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 18/06/2014
SHY-FUA Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 18/04/2014
SHY-ATSEP Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 14/11/2013
SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 30/10/2013
SHY-HUK Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 13/08/2013
SHY-DENİZ Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 23/07/2013
SHY-SEYRÜSEFER Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 11/07/2013
SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11/06/2013 10/05/2014 1
SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2013 09/01/2016 1
SHY-İPC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik
Ek.1
SHGM 29/01/2013 07/03/2017 1
İTHALAT-TEBLİĞ Sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus maddelerin ithaline ilişkin tebliğ Uçuşa Elverişlilik Dairesi 31/12/2012
SHY-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20/12/2012 20/12/2013 1
SHY-CNS Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemlerinin mânia kriterleri Hk. Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 24/10/2012 23/08/2013
SHY-UK Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 15/09/2012
SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 18/08/2012
SHY-YDTGMK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim Ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği
Eki
SHGM 05/04/2012 05/05/2017 3
SHY-SMS Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği SHGM 13/01/2012 15/11/2016 2
SHY-YOLCU Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Hava Ulaşım Dairesi 03/12/2011
SHY-GÖZETİM Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27/04/2011
SHY-ATM Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27/01/2010
SHY-33A Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Havaalanları Dairesi 05/04/2008 23/06/2017 5
SHY-65.01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 31/01/2007
SHY-İLK YARDIM İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi 18/03/2004
SHY-2002/49/EC Gürültü Kontrol Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 25/06/2002
SHY-24762 İlk Yardım Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 22/05/2002
SHY-24762-EK İlk Yardım Yönetmeliği Ekler…Ek3Ek4Ek5Ek7Ek9Ek10Ek12cEk14aEk14b Uçuş Operasyon Dairesi 22/05/2002
 Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Havacılık Güvenliği Dairesi 14/08/1997
SHGM-T-47 Uçakla Zirai Mücadele İşletme Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 02/05/1979