*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Kodu Yönetmelik Adı Daire Yayınlanma Tarihi Değişiklik Tarihi Değişiklik Sayısı
SHY-MET Hava Seyrüsefer Alanında Verilen Meteorolojik Hizmetler Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 14/05/2024
SHY-7 Hava Aracı Milliyeti Ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 14/07/2020  15/09/2023  2
SHY-22 Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 23/08/2016 25/04/2023 8
SHY-65-07 HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ Hava Seyrüsefer Dairesi 14/06/2017 11/12/2022 3
SHY-CA Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 05/11/2022
SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Ek-1 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 16/11/2013 19/08/2022  7
SHY-1 PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ Uçuş Operasyon Dairesi 02/06/2017 01/07/2022 1
SHY-UHU Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 16/03/2016 17/04/2022 1
SHY-YDTGMK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim Ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği SHGM 05/04/2012 17/04/2022 4
SHY-33B SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B), Ek-1 Havaalanları Dairesi 03/03/2018 17/04/2022 2
SHY-33A Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,  Ek-1 Havaalanları Dairesi 05/04/2008 17/04/2022 6
SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 24/04/2020  17/04/2022  1
SHY-6A-ÇH ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK  FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY 6A-ÇH) Ek-1 27/05/2017 17/04/2022  1
SHY-16.4 Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Havaalanları Dairesi 22/03/2022
SHY-YOLCU Yolcu Haklarına Dair Yönetmelik Değişikliği Hava Ulaşım Dairesi 03/12/2011 25/03/2020
SHY-DEVLET Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 07/01/2020
SHY-ÖLÇÜ Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği  – Ek Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 27/11/2019
SHD: T-43 Uçuş Teknisyenleri Lisans ve Sertifika Yönetmeliği’nin  (SHD: T-43) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 19/09/2019
SHY-HURDA Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Havaalanları Daire Başkanlığı 24/07/2019
SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hava Ulaşım Dairesi 27/07/2017
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hava Ulaşım Dairesi 27/07/2017
SHY-14B HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ Havaalanları Dairesi 03/05/2017
SHY-14A Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 27/10/2016
SHY-6C Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 09/01/2016
SHY-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21) Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20/08/2013 30/12/2015 1
SHY-RAMP Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP) Uçuş Operasyon Dairesi 23/12/2015
Havayolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Havacılık Güvenliği Dairesi 07/11/2015
SHY-CNS/KYS Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 25/09/2014
SHY-65.02 Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 18/06/2014
SHY-FUA Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 18/04/2014
SHY-ATSEP Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 14/11/2013
SHY-HUK Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 13/08/2013
SHY-DENİZ Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 23/07/2013
SHY-SEYRÜSEFER Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 11/07/2013
SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2013 09/01/2016 1
SHY-İPC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik
Ek.1
SHGM 29/01/2013 07/03/2017 1
SHY-CNS Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemlerinin mânia kriterleri Hk. Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 24/10/2012 23/08/2013
SHY-UK Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 15/09/2012
SHY-SMS Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği SHGM 13/01/2012 15/11/2016 2
SHY-YOLCU Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Hava Ulaşım Dairesi 03/12/2011
SHY-GÖZETİM Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27/04/2011
SHY-ATM Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27/01/2010
SHY-65.01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 31/01/2007
SHY-İLK YARDIM İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi 18/03/2004
SHY-2002/49/EC Gürültü Kontrol Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 25/06/2002
SHGM-T-47 Uçakla Zirai Mücadele İşletme Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 02/05/1979