*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Talimat Kodu Talimat Adı Daire Yayınlanma Tarihi Kaldırılma Tarihi
SHT-BALON Balonla Ticari Havacılık Faaliyetleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 10/10/2012
SHT-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı – Değişiklik Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 25/11/2013 02/01/2024
SHT-150.11 Hava Kargo Acentelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 01/01/2000
SHT-HÇG Havaalanları ve Çevresinde Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Havaalanları Dairesi 26/06/2020 01/07/2022
SHT-150/5300 Havaalanları Çevresindeki Doğal Manialar Üzerinde Yapılaşma Talimatı Havaalanları Dairesi  29/12/2020 28/02/2022
SHT-BALON-SLOT-PAMUKKALE Pamukkale Bölgesi Uçuş Sahası Slot Uygulaması ve Hava Sahası Kullanımı Talimatı Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 09/05/2020 06/01/2022
SHT-BALON-SLOT Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Slot Uygulama Talimatı Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 14/07/2013 06/01/2022
SHT-1H JAA Üyesi Olmayan Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 07/01/2004 31/12/2021
SHT-7 Hava Aracı Milliyeti Ve Tescil İşaretleri Talimatı (SHT-7) Uçuş Operasyon Dairesi 11/09/2014
SHT-1F Teorik Bilgi Sınav Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 13/04/2005
SHT-150/5300 Havaalanları çevresindeki Doğal Mânialar üzerinde Yapılaşma Kuralları Havaalanları Dairesi 23/09/1993
SHT-İNİŞ ŞERİDİ İniş Şeritleri Talimatı Rev2 Havaalanları Dairesi 09/08/2016
SHT-MMEL/MEL TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT-MMEL/MEL) Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2011
SHT-OD Operasyon Direktifleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 14/12/2009
SHT-Kontrol Pilotluğu KONTROL PİLOTLUĞU TALİMATI (SHT-Kontrol Pilotluğu) Uçuş Operasyon Dairesi 08/01/2019
SHT-1C Kontrol Pilotluğu (Examiner) Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01/10/2007
SHT-FCL UÇUŞ EKİBİ LİSANSLANDIRMA TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 08/06/2017
SHT-BALON-SLOT Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 29/09/2015 20/06/2019
SHT-ÇHHA Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 09/04/2015
SHT-3M Uçuş Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 12/03/2014
SHT-129.4 Hava Aracı Bakım Programı Periyotları ve Kısa Süreli Uzatılması Usul ve Esasları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/01/2001
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı REV1 Havaalanları Dairesi 09/06/2016 19/09/2017
SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/05/2013
SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/04/2012
SHT-1S Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 07/05/2010
SHT-APRON Apron İşaretlemeleri Talimatı Havaalanları Dairesi 01/07/2016 03/10/2018
SHT-İNİŞ ŞERİDİ İniş Şeritleri Talimatı Rev1 Havaalanları Dairesi 09/08/2016 10/09/2018
SHT-ETOPS Çift Motorlu Uçaklarla Uzatılmış Menzil Operasyonu Onayına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/07/1997 06/09/2018
SHT-TCD SİVİL HAVACILIKTA TOPLUMSAL CİNSİYET DENGESİ GELİŞTİRME TALİMATI Hava Ulaşım Dairesi 28/02/2018
SHT-TCD TOPLUMSAL CİNSİYET DENGESİ GELİŞTİRME TALİMATI (SHT-TCD) Hava Ulaşım Dairesi 18/04/2018
SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı ve Ekleri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 02/02/2016 08/08/2018
SHT – ICAO Şikago Sözleşmesi ve Ek’lerinin Uygulanması Talimatı 09/12/2014
SHT-2 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı – EK1 Uçuş Operasyon Dairesi 20/04/2012
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003
SHT-1B Uçak Tip İntibak Eğitimi Organizasyon (TRTO) Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003
DÖNÜŞÜM TALİMATI Pilot Lisanslarının Jar ve Icao Standartlarında Yeni Formata Dönüştürülmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 24/08/2007
SHT-1Z Sadece Simülatörle Tip İntibak Eğitimi Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 09/03/2009
SHT-1J Planör Pilotluğu Lisanslandırma Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/05/2007
SHT-DENİZ Deniz Uçağı Pilotluğu Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 10/05/2012
SHT-TEORİK BİLGİ Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Ders Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 16/08/2012
SHT 121.23 Sivil Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Uçuş Operasyon Dairesi 30/09/2003
SHT-MMEL/MEL Temel Asgari Teçhizat Listesi (MMEL) ile Asgari Teçhizat Listesi (MEL) Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Talimatının Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2011 13/04/2018
SHT-EĞİTİM/HAD Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı Havaalanları Dairesi 24/04/2013 26/06/2018
SHT-KOKPİT YOL BOYU Türk Tesciline Kayıtlı Hava Araçları ve Pilotların Yol Boyu Denetleme ve Değerlendirilmelerine Dair Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 24/11/2015 22/05/2018
SHT-17.4 Hava Kargo İç Hat Geçiş Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 11/11/2010 22/05/2018
SHT-17.6 Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 04/09/2015 22/05/2018
SHT-FCL UÇUŞ EKİBİ LİSANSLANDIRMA TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 08/06/2017 13/04/2018
SHT-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı Rev1 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/11/2013 16/04/2018
SHT-HELİPORT Heliport Yapım ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 14/11/2016 10/04/2018
SHT- M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 03/04/2015 05/04/2018
SHT-RAMP Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 10/03/2016
SHT-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/11/2013 08/03/2018
SHT-MED HAVACILIK SAĞLIK TALİMATI Uçuş Operasyon Dairesi 15/06/2017 23/02/2018
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Rev2 Havaalanları Dairesi 15/07/2016 26/01/2018
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 26/12/2016 17/01/2018
SHY-150.10A Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Havaalanları Dairesi 22/03/1999 15/11/2017
SHT-OPS-SAĞLIK Kabin Ekibi Üyeleri Sağlık Kontrollerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01/07/2011
SHT OPS1-J Ağırlık ve Denge Formlarının Onaylanması ile Standart Yolcu Ağırlıklarının Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/05/2007
SHT-OPS-1 Sivil Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul Ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 16/01/2013
SHT-0014 Saha Seyrüseferi Operasyon Onayına İlişkin Talimat(Rnav) Uçuş Operasyon Dairesi 11/07/1997
SHT-13 Azaltılmış Dikey Minimumlarında Operasyon Onayına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/07/1997
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı Havaalanları Dairesi 09/06/2016 20/09/2017
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat REV1 Uçuş Operasyon Dairesi 01/04/2013 25/07/2017
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) Uçuş Operasyon Dairesi 22/04/2016 12/06/2017
SHT-3 Havacılık Sağlık Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003 06/02/2017
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Rev2 Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003 06/01/2017
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2015 26/12/2016
SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/05/2015 22/11/2016
SHT-14A.02 Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı Ve İşletiminde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 14/10/2011 14/11/2016
SHT-14B.01 Heliport Yapım ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 24/03/2009 14/11/2016
SHT-2 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 20/04/2012 29/09/2016
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Rev.2 Uçuş Operasyon Dairesi 27/10/2015 13/10/2016
SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/04/2012 29/09/2016
SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/02/2014 29/09/2016
SHT-BPU Hava Aracı Bakım Programı Periyotlarının Belirlenmesi Ve Kısa Süreli Uzatılması Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 01/11/2015 23/08/2016
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Rev1 Uçuş Operasyon Dairesi 09/03/2009 17/08/2016
SHT-NDT Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/10/2011 09/08/2016
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Rev1 Havaalanları Dairesi 29/09/2015 15/07/2016
SHT-7 Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 11/09/2014 26/06/2016
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı Havaalanları Dairesi 04/02/2014 23/06/2016
SHT-SAFA Yerli Ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Prosedürleri Uçuş Operasyon Dairesi 20/12/2010 10/03/2016
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) SHGM 22/02/2016 24/04/2016
SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı ve Ek 1B Uçuşa Elverişlilik Dairesi 13/05/2014 12/04/2016
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul Ve Esaslarına İlişkin Talimat SHGM 30/10/2013 22/02/2016
SHT-129.4 Hava Aracı Bakım Programı Periyotları ve Kısa Süreli Uzatılması Usul ve Esasları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/01/2001 25/11/2015
SHT-SMS Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Uçuş Eğitim ve Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/01/2011 11/11/2015
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 05/06/2013 27/10/2015
SHT-BALON SLOT Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı(Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2014 29/09/2015
SHT-DENETİM Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı SHGM 21/03/2014 23/01/2015
SHT-OLAY Sivil Havacılık Emniyet Olaylarının Raporlanmasına Dair Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 22/02/2013 02/09/2015
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Havaalanları Dairesi 04/04/2014 29/09/2015
SHT-150.11 Havayolu Kargo Acentalarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar Hav.Güven D.Bşk./Güv. Denetleme Şb. 19/07/2005 04/09/2015
SHT-17.2 Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 30/06/2009 03/09/2015
SHT-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/11/2013 09/07/2015
SHT-BALON Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatı(Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 10/10/2012 09/07/2015
SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 05/09/2012 26/05/2015
SHT-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 10/06/2013 06/04/2015
SHT-1J Planör Pilotluğu Lisanlandırma Esasları Talimatı(Ekleri) Uçuş Operasyon Dairesi 06/10/2009 16/02/2015
SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 06/12/2013 31/12/2014
SHT-17.3 Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetimi Ve Organizasyonu Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 28/12/2010 17/12/2014
SHT-CNS CNS Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 01/03/2012 25/09/2014
SHT-1E Balon Pilotu Lisanslandırma Esasları Talimatı (Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 11/04/2012 15/08/2014
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/04/2013 11/06/2014
SHT-BALON-SLOT Balon Slot Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 14/07/2013 11/06/2014
SHT-66 DÖNÜŞÜM Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Dönüşüm Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/11/2012 13/05/2014
SHT-66 SINAV Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Sınav Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 19/02/2008 13/05/2014