*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Talimat Kodu Talimat Adı Daire Yayınlanma Tarihi Kaldırılma Tarihi
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Rev2 Havaalanları Dairesi 15/07/2016 26/01/2018
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 26/12/2016 17/01/2018
SHY-150.10A Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Havaalanları Dairesi 22/03/1999 15/11/2017
SHT-OPS-SAĞLIK Kabin Ekibi Üyeleri Sağlık Kontrollerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01/07/2011
SHT OPS1-J Ağırlık ve Denge Formlarının Onaylanması ile Standart Yolcu Ağırlıklarının Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/05/2007
SHT-OPS-1 Sivil Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul Ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 16/01/2013
SHT-0014 Saha Seyrüseferi Operasyon Onayına İlişkin Talimat(Rnav) Uçuş Operasyon Dairesi 11/07/1997
SHT-13 Azaltılmış Dikey Minimumlarında Operasyon Onayına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/07/1997
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı Havaalanları Dairesi 09/06/2016 20/09/2017
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat REV1 Uçuş Operasyon Dairesi 01/04/2013 25/07/2017
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) Uçuş Operasyon Dairesi 22/04/2016 12/06/2017
SHT-3 Havacılık Sağlık Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003 06/02/2017
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Rev2 Uçuş Operasyon Dairesi 04/03/2003 06/01/2017
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 12/10/2015 26/12/2016
SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/05/2015 22/11/2016
SHT-14A.02 Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı Ve İşletiminde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 14/10/2011 14/11/2016
SHT-14B.01 Heliport Yapım ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 24/03/2009 14/11/2016
SHT-2 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 20/04/2012 29/09/2016
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Rev.2 Uçuş Operasyon Dairesi 27/10/2015 13/10/2016
SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 04/04/2012 29/09/2016
SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 21/02/2014 29/09/2016
SHT-BPU Hava Aracı Bakım Programı Periyotlarının Belirlenmesi Ve Kısa Süreli Uzatılması Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 01/11/2015 23/08/2016
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Rev1 Uçuş Operasyon Dairesi 09/03/2009 17/08/2016
SHT-NDT Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/10/2011 09/08/2016
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Rev1 Havaalanları Dairesi 29/09/2015 15/07/2016
SHT-7 Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 11/09/2014 26/06/2016
SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı Havaalanları Dairesi 04/02/2014 23/06/2016
SHT-SAFA Yerli Ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Prosedürleri Uçuş Operasyon Dairesi 20/12/2010 10/03/2016
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) SHGM 22/02/2016 24/04/2016
SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı ve Ek 1B Uçuşa Elverişlilik Dairesi 13/05/2014 12/04/2016
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul Ve Esaslarına İlişkin Talimat SHGM 30/10/2013 22/02/2016
SHT-129.4 Hava Aracı Bakım Programı Periyotları ve Kısa Süreli Uzatılması Usul ve Esasları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/01/2001 25/11/2015
SHT-SMS Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Uçuş Eğitim ve Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/01/2011 11/11/2015
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 05/06/2013 27/10/2015
SHT-BALON SLOT Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı(Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2014 29/09/2015
SHT-DENETİM Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı SHGM 21/03/2014 23/01/2015
SHT-OLAY Sivil Havacılık Emniyet Olaylarının Raporlanmasına Dair Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 22/02/2013 02/09/2015
SHT-HÇG Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Havaalanları Dairesi 04/04/2014 29/09/2015
SHT-150.11 Havayolu Kargo Acentalarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar Hav.Güven D.Bşk./Güv. Denetleme Şb. 19/07/2005 04/09/2015
SHT-17.2 Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 30/06/2009 03/09/2015
SHT-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21/11/2013 09/07/2015
SHT-BALON Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatı(Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 10/10/2012 09/07/2015
SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 05/09/2012 26/05/2015
SHT-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 10/06/2013 06/04/2015
SHT-1J Planör Pilotluğu Lisanlandırma Esasları Talimatı(Ekleri) Uçuş Operasyon Dairesi 06/10/2009 16/02/2015
SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 06/12/2013 31/12/2014
SHT-17.3 Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetimi Ve Organizasyonu Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı 28/12/2010 17/12/2014
SHT-CNS CNS Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 01/03/2012 25/09/2014
SHT-1E Balon Pilotu Lisanslandırma Esasları Talimatı (Rev.2) Uçuş Operasyon Dairesi 11/04/2012 15/08/2014
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01/04/2013 11/06/2014
SHT-BALON-SLOT Balon Slot Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 14/07/2013 11/06/2014
SHT-66 DÖNÜŞÜM Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Dönüşüm Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/11/2012 13/05/2014
SHT-66 SINAV Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Sınav Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 19/02/2008 13/05/2014