*Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.

Genelge Kodu Genelge Adı Dairesi Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon Sayısı
UED -2018/2 Pistonlu Motor ve Pervane Yenileme Süreleri Konulu Genelge   Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/04/2018 08/11/2021 2
UED-2021/1 SHY-66 Kredilendirme Başvuruları Konulu Genelge

Ek-1 SHY-66 Kredilendirme Formu

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 13/10/2021
UOD-2021/1G COVID-19 Salgınına Yönelik Lisanslandırma ve Operasyonel Gerekliliklere İlişkin Muafiyetler Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 31/03/2021  03/09/2021  2
HAD-2020/1 Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi Havaalanları Dairesi Başkanlığı 22/05/2020 24/08/2021 1
UOD-2020-4G Ticari Balon Uçuş Operasyonları Esnasında COVID-19 Tedbirleri KonuluGenelgeTaahhütname Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 20/08/2020  10/08/2021 2
UOD-2019/4 Uçuş Operasyonlarına Yönelik İlave Uçuşa Elverişlilik Şartları Konulu Genelge, – Değişiklik Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 04/12/2019 06/08/2021 2
UED-2020/1 COVID-19 İlk ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tedbirleri Konulu GenelgeEk-1 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/03/2020 04/08/2021 6
UOD-2021/1GG Gazipaşa-ALANYA Havaalanı Uçuş Operasyon Başvurusu Değerlendirme Usul ve Esasları Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 17/07/2021
HUD-2020/1 Türkiye Hava Sahasında Uçuş Gerçekleştirecek Yabancı Tescilli Hava Araçları GenelgesiEk-1 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 04/01/2021  28/07/2021 1
UED-2021/2 Tip Kabul Genelgesi  Ek-1,  Ek-2 Uçuşa Elverişlilik Dairesi 28/07/2021
HSD-2021/1 Muharebe Kaybı Genelgesi Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 11/07/2021
UOD-2021/1 Adi Kiralama Anlaşması ve/veya İşletme Sözleşmesi Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 30/04/2021
UOD-2020/2G Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 30/03/2020 15/06/2021 7
UOD-2020/3G “Uçuş Operasyonları Kapsamında Covid-19 Tedbirleri Hakkında” konulu Genelge  Ek-1 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 31/03/2020 01/06/2021 7
UED-2017/1 SHY-145 Approval of Foreign AMOs
EK.1 EK.2 – Ek.3
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 23/03/2017 30/03/2021 5
UOD-2020/5G Aşıların Kuru Buz Kullanılarak Taşınması Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 04/01/2021
UOD/HSD-2020/1G COVID-19 salgınına yönelik FCL, MED, FTL, OPS ve Denetim gerekliliklerine ilişkin muafiyetler UOD/HSD 20/03/2020 26/12/2020 7
UOD-2020/4 COVID-19- Havacılık Personeli Sağlık Muayeneleri konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 12/06/2020  08/12/2020  2
HSD-2020/1 Hava Sahası Prosedür Tasarımı Konulu Genelge Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 02/11/2020
GM-2020/1G Teorik Bilgi Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler Konulu Genelge  Ek-1 Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 23/06/2020
UOD-2014/10 Kabin Hizmetleri Alanında Öğrenci Stajları – Öğrenci Staj Formu Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 17/07/2014 08/06/2020 2
UOD-2018/3 El Kitabı İnceleme ve Onay İşlemleri – Ek-1 Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018 02/06/2020 1
UOD-2020/2 Uçuş Operasyonları Alanında Uluslararası Mevzuatlara Uyum Hakkında Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2020
UOD-2020/1G COVID-19 Önlemleri (Tehlikeli Maddeler) Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 24/03/2020  17/05/2020  1
UOD-2020-1 Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 08/04/2020
UOD-2019/6 Ticari Hava Taşıma İşletmelerinde Uçuş ve Kabin Ekibi Kiralama Usulleri Hakkında Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 03/01/2020
UOD-2019/5 Kontrol Uçuşlarının Denetlenmesi Genelgesi – Denetleme Formu Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 13/12/2019
UOD-2015/13 Ekip Geçişleri Hakkında Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 28/12/2015 17/12/2019 1
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğüne Gönderilmesi Gereken Raporlar Konulu Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 06/08/2014 27/11/2019 2
UOD-2019/02 Demo/İntikal Uçuşları (UOD-2019/02) Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 07/11/2019
UOD-2015/12 Balon Uçuşları Teşvik Genelgesi (UOD-2015/12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 15/10/2019
GM-2015/1 Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi Ek.1Ek.2Ek.3Ek.4Ek.5 Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı 24/06/2015 04/09/2019 1
UOD-2014/5 Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 28/06/2019
HSD-2019/3 Sivil Hava Araçlarının Önlenmesi Genelgesi  –  EK.1 Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 20/06/2019
HSD-2019/2 Hava Trafik Kontrolörü Lisans Sınavı Genelgesi Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 18/06/2019
UOD-2019/3 Ulusal Balon ve Planör Lisanslarının SHT-FCL Kapsamında BPL ve SPL Lisanslarına Dönüşümü Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 31/05/2019
UOD-2019/1 Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici PersonelEK.1EK.2 Uçuş Operasyon Dairesi 18/03/2019
HSD-2019/1 AIM Memuru Lisans Sınavları Genelgesi Hava Seyrüsefer Dairesi 16/03/2019
HSD-2018/1 PANS-OPS Eğitmen Yeterlilikleri Hk. Hava Seyrüsefer Dairesi 10/08/2018
UOD-2018/5 Uçuş esnasında kokpitte bulunması gereken asgari personel sayısı Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018
UOD-2018/4 Alternatif uyumluluk yöntemleriEK.1 Uçuş Operasyon Dairesi 11/06/2018
UED-2018/3 Emniyet Performans Göstergeleri(SPI)EKLER Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/06/2018
HAD-2018/2 Uçak Özel Güvenlik Hizmeti Havaalanları Dairesi 08/05/2018
UED-2018/1 Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın 35/1 Sayılı Tavsiyesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 01/02/2018
UOD-2018/2 Uygulamalı Frezyoloji Eğitimi Uçuş Operasyon Dairesi 23/03/2018
UOD-2018/1 Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) Yetkilendirmesi Uçuş Operasyon Dairesi 15/03/2018
HAD-2018/1 Kargo ve Posta İşlem DetaylarıEK.1 Havaalanları Dairesi 30/01/2018
UOD-2017/9 Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip Yetkilendirmesi Uçuş Operasyon Dairesi 20/10/2017
UOD-2017/8 Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 Uçuş Operasyon Dairesi 20/10/2017
UOD-2017/7 Operasyon Alanlarının Kullanım Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 03/10/2017
HUD-2017/1 Uçuş İzni İşlemlerinde Gönderilen Sigorta Belgeleri Hava Ulaşım Dairesi 25/08/2017
UOD-2017/6 Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Personel
Yetkilendirmesi
EK.1
Uçuş Operasyon Dairesi 08/08/2017
HSD-2017/3 Uçuş İzni Talep Formu
EK.1
Hava Seyrüsefer Dairesi 26/07/2017
HAD-2017/3 Kargo ve Posta İşlem Detayları
EK.1
Havaalanları Dairesi 23/07/2017
HSD-2017/2 Uçuş Emniyetini Olumsuz Etkileyen Faaliyetler Hava Seyrüsefer Dairesi 22/06/2017
UOD-2017/5 Delege Eğitim Kuruluşu başvurularının değerlendirilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 12/06/2017
HSD-2017/1 Uçuş Sırasında Yakıt Yönetimi ve Yakıt ile İlgili Kullanılacak Freyzyoloji Hava Seyrüsefer Dairesi
UOD-2017/3 İlave Kabin Ekibiyle İcra Edilen Operasyonlarda Düz Uçuş Esnasında Kabin Ekibi Sayısının Azaltımı Uçuş Operasyon Dairesi 27/02/2017
HAD-2017/2 Yabani Hayvan Kaynaklı Olay ve Kaza Bildirimleri Havaalanları Dairesi 03/02/2017
UOD-2017/2 Yabancı Uyruklu Kabin Memuru Görevlendirme Usul ve Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 07/12/2009 09/11/2018 1
UOD-2017/01 Yolcu Tahliyesinde Kabin Bagajı Yönetimi  Uçuş Operasyon Dairesi 03/01/2017
HSD-2016/1 Mode-S Kod Tahsisleri Hakkında Hava Seyrüsefer Dairesi 09/12/2016
UOD-2016/10 Uçuş Öğretmenlerinin Standardizasyonu Uçuş Operasyon Dairesi 29/11/2016
UED-2016/02 Modül Sınavına Giriş Hakkı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 25/09/2016
UOD-2016/9 Kabin Operasyonundan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi
EK.1EK2
Uçuş Operasyon Dairesi 07/09/2016
GM-2016/4 VFR Uçuşlar Hakkında SHGM 09/08/2016
UOD-2016/7 Hava araçlarında Elektronik Sigara ve Lityum ion Batarya Taşınması Uçuş Operasyon Dairesi 04/08/2016
UOD-2016/8 Acil Çıkış Koltuklarına Yolcu Yerleşimi Uçuş Operasyon Dairesi 03/08/2016
GM-2016/3 667 sayılı KHK kapsamında alınan tedbirler SHGM 02/08/2016
GM-2016/2 Genel Müdürlüğümüze Yapılacak Başvurular Hk.
Formlar
SHGM 23/06/2016
UOD-2016/6 Kapadokya Bölgesi Balon Uçuşları Meteorolojik Değerlendirme Uçuş Operasyon Dairesi 16/06/2016
UOD-2016/4 Eğitim Organizasyonları Hava Aracı Kiralama ve Öğretmen/Kontrol Pilotu Görevlendirme Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 18/05/2016 05/01/2017 1
UOD- 2016/5 FTO’larda Kursa Başlama Gereklilikleri ve PPL Sınavları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 04/05/2016
UOD- 2016/3 FTO’larda Ramp Denetlemesi Uçuş Operasyon Dairesi 21/04/2016
HUD- 2016/2 İç Hat Bilet Satış Raporları
EK1
Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 14/03/2016
HAD-2016/2 Ramp hizmetinde araç kullanan personelin nitelikleri ve eğitimleri  Havaalanları Dairesi 14/03/2016
HAD- 2016/01 Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Genelgesi Havaalanları Dairesi 04/03/2016
HUD- 2016/1 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kullanımı Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 01/03/2016
UOD-2016/2 Sivil Hava araçlarının Devlet Hava Aracı Olarak Kullanılması Uçuş Operasyon Dairesi 24/02/2016
UED-2016/01 “Hellenic Aviation Training Academy-HATA” Kaynaklı Modül Sınav Sonuç Belgeleri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 12/02/2016
GM- 2016/1 Havayolları ilave tedbirler SHGM 09/02/2016
SDED-2016/1 Eğitim Yetkilendirme Sürecinin Koordinasyonu Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 01/02/2016
 HGD- 2015/1 Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
– EK1 – EK2 – EK3
Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı 31/12/2015 02/08/2016 2
UED-2015/12 Tasarım ve Üretim Kuruluşlarının Risk-Performans Değerlendirmesi
– EK-1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 24/12/2015
 HUD-2015/4 İzmir Yurtdışı Uçuşları Teşvik Genelgesi- 2016 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 09/12/2015
UOD-2015/11 Kriz Anında Yolcu Bilgilerine Erişim
– EK-1
Uçuş Operasyon Dairesi 24/11/2015
UOD-2015/10 ACAS II Versiyon 7.1 Uçuş Operasyon Dairesi 06/11/2015
UED 2015/11 Yabancı Bakım Kuruluşları ile İşbirliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 27/10/2015 21/01/2016 1
UOD-2015/9 Ekip Planlamadan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi
– EK-1
 Uçuş Operasyon Dairesi 14/10/2015 17/03/2017 1
UED-2015/10 Bakım Eğitim Kuruluşları Risk ve Performans Değerlendirmesi
– EK-1
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 08/10/2015
UED-2015/7 Bakım Kuruluşları Risk ve Performans Değerlendirmesi
– EK-1 
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 18/09/2015
UED – 2015/5 Yabancı Bakım Kuruluşlarından Hizmet Alımı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/09/2015
HUD-2015/3 Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 03/09/2015
UOD-2015/08 UEO’larda Verilen Eğitimlerde Kalite ve Uçuş Emniyeti Uçuş Operasyon Dairesi 29/07/2015
UED-2015/6 Activities of Part 147 Approved Organizations in TURKEY Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/08/2015
HSD – 2015/1 Müsaade Gerektiren Uçuşlar iç Başvuru Usülleri Hava Seyrüsefer Dairesi 10/08/2015
HUD-2015/2 Havayolu Bilet Fiyatları, Rezervasyon, Satın Alma ve Tanıtım Faaliyetleri Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 27/07/2015
UOD-2015/7 Genel Havacılık İşletmelerinin Yıllık Raporları Hakkında
– Ek1
Uçuş Operasyon Dairesi 21/07/2015
UED-2015/4 ACAM İncelemeleri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 15/07/2015
HUD – 2015/1 Ankara Yurtdışı Uçuşları Teşvik Genelgesi- 2015 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 20/05/2015
UOD-2015/5 Kontrol Pilotlarının Değerlendirilmesi
Ek
Uçuş Operasyon Dairesi 16/04/2015
 UOD-2015/4 Lityum Metal Bataryalarının Yolcu Uçağında Taşınması Uçuş Operasyon Dairesi 31/03/2015
GM-2015/1 Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi
Ek1 – Ek2 – Ek3
Uçuş Operasyon Dairesi 30/03/2015 24/06/2015 1
UED-2015/3 SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü
Ek1 – Ek2 – Ek3
Uçuş Elverişlikik Dairesi 26/03/2015
UOD-2015/3 TRTO’lara Başvuru Yapan Pilotların Süreçteki Başarı Sonuçlarının Bildirilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 24/02/2015
UOD-2015/2 Kapadokya Balon Uçuş Sahası dışındaki bölgelerde yapılacak uçuşlar hk.
Ek1
Uçuş Operasyon Dairesi 12/02/2015
UOD – 2015/1 Çok Hafif Hava Araçlarında İlave Kişi İle Uçuş Yapma Usulleri Uçuş Operasyon Dairesi 16/01/2015
HAD-2015/1 Hava Parkı Başvuları Hakkında
Eki: Hava Parkı Başvuru Fromu
Havaalanları Dairesi 05/01/2015 04/03/2015 1
UED-2014/6 Tamir ve Değişikliklerin Hava araçlarına Uygulanması ve Bildirimi Hakkında
Eki: Büyük Tamir/Değişiklik Değerlendirme Formu
Uçuş Elverişlikik Dairesi 30/12/2014
UOD-2014/17 Kompleks Hava Araçları ile Yapılan Ticari Hava Taşımacılığı Uçuş Operasyon Dairesi 15/12/2014
HSD-2014/1 ELT Kod Tahsisleri Hk. Hava Seyrüsefer Dairesi 10/12/2014
UOD-2014/16 İç ve Dış Hatlarda Tarifeli Yolcu Seferlerinde Uçuş Ekibi Oluşumu ve Yolcu Anonsları Uçuş Operasyon Dairesi 04/12/2014 22/06/2016 1
 HUD-2014/3 Uçuş Hatları Teşvik Genelgesi – 2015 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 14/11/2014
UOD 2014/15 Taşınabilir Elektronik Cihazlar Uçuş Operayon Dairesi 31/10/2014
UOD-2014/14 Havayolu ve Hava Taksi Pilotlarının Uçuş Eğitiminde Görevlendirilmesi Uçuş Operayon Dairesi 16/10/2014
UED-2014/5 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları  Uçuş Elverişlikik Dairesi 02/10/2014
UOD – 2014/12 Uçuş Operasyon ve Sicil Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler  Uçuş Operasyon Dairesi 26/08/2014
UOD-2014/11 Uçuş Operasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken raporlar
EK
Uçuş Operasyon Dairesi 06/08/2014 02/02/2017 1
HUD-2014/2 Tarifeli VFR Uçuşlar İçin Suya İniş Kalkış İzni Verilmesi Prosedürü
Ek.1 – Ek.2
 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 18/07/2014
UED-2014/3 SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü
Ekler: Aviyonik – Mekanik – Okul Başvuru Formu
Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11/07/2014
UED-2014/4 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Yetkileri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 10/06/2014
UOD-2014/8 Balon GPS Kayıtlarının Analizi Hakkında  Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2014
UOD-2014/6 İlave ekip veya ilave tam ekip ile gerçekleştirilen uçuşlarda uçuş sürelerinin uçuş kayıt defterine kayıt edilmesi Uçuş Operasyon Dairesi 04/06/2014
UOD-2014/7 Hava aracı Takip Sistemi (HATS) Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 28/05/2014 16/12/2016 1
HUD-2014/1 Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi
Ek.1 – Ek.2 – Ek.3-4-5
 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 23/05/2014
UED-2014/2 Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve Gönderilecek Bildirimler Uçuşa Elverişlilik Dairesi 14/05/2014
UOD-2014/5 Uzaktan Eğitim Uçuş Operasyon Dairesi 14/05/2014 22/07/2015 1
UOD-2014/4 Uçuş Okullarının Türk Hava Sahası dışındaki operasyonları hakkında… Uçuş Operasyon Dairesi 06/05/2014
UED-2014/1 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları Uçuşa Elverişlilik Dairesi 06/05/2014
UOD-2014/3 Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında
Eki
Uçuş Operasyon Dairesi 26/02/2014 13/06/2018 2
UOD-2014/2 Yolcu Bagajları Uçuş Operasyon Dairesi 07/02/2014
Taşınabilir Elektronik Cihazlar Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 21/01/2014
Hava Aracı Güvenilirlik Raporları Genelgesi Uçuşa Elverişlilik Dairesi 26/12/2013
Yabancı Tescilli Yangın Söndürme Havaaraçları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 22/11/2013
OML Kısıtlamalı Pilotlarla Uçuş Ekibinin Teşkili Uçuş Operasyon Dairesi 26/03/2013
Yolcu Hakları Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 19/03/2013
965/2012 sayılı EASA IR OPS kurallarına geçiş için Uygulama Planı Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 18/01/2013  –
2014 Teşvik Genelgesi Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 25/12/2012 01/11/2013 1
Bakım Sonrası Test Uçuş İzinleri Uçuşa Elverişlilik Dairesi 31/10/2012
 – Dönemsel Tarife Başvuruları Genel Hususlar Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 08/10/2012
Kaptan Pilot Görevlendirme ve Lisanslara İşlenen PIC-OP İmtiyazları Uçuş Operasyon Dairesi 31/07/2017
Havayolu İşletmelerinin pilotlara ücretli yol eğitimi vermesine ilişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 23/03/2012
Bakıma Gelen ve Bakımdan Çıkan Uçaklar ile İlgili Genelge Uçuşa Elverişlilik Dairesi 29/09/2011
Kabul Edilebilir Emniyet Düzeyleri Genelgesi Hava Seyrüsefer Dairesi 20/06/2011
Tescil Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 05/03/2011
El Kitaplarına İlişkin Genelge Uçuş Operasyon Dairesi 05/03/2010
406 mhz ELT Cihazı Modifakasyonu için Genelge Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 27/04/2009
Yabancı Uyruklu Kaptan Atama Esasları Uçuş Operasyon Dairesi 20/09/2007
Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri Havaalanları Dairesi 26/06/2007 24/07/2012 1
Kabin Ekibi Onayları Uçuş Operasyon Dairesi 21/04/2006
UOD – 2016/1 Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi Uçuş Operasyon Dairesi 07/07/2005 02/02/2016 2
Hava Aracı Tescil Sözleşmeleri Uçuş Operasyon Dairesi 03/07/1905